Dreamwishes Anita

C.I.B. SE & DK CH, DK V-15 Dreamwishes Anita

Anita med sin mor

SE14871/2014
DK UCH DK V-15 SE UCH
Dreamwishes Anita
ÖHZBKFL38
Aron Vom Schloss Judenau
VDHKROM01-2240
Capper Von Der Au
VDHKROM96-1487
Charly Vom Brunnenweg
VDHKROM95-1345
Bilka Vom Wiehenhorst
ÖHZBKFL10
Diega Vom Buechholz
SHSB544746
Nagno v Amicalla
SHSB544726
Ayka v Mecla
SE59161/2010
SE UCH
Emilero’s Ally At Dreamwishes
VDHKROM063308
Bacchus Vom Estebusch
VDHKROM022600
Anjo Vom Burgkopf
VDHKROM032789
Beryll Von Der Hellen Lohe
DK22130/2007
Alabadoster’s Alba
VDHKROM012356
Axel Vom Wanderuper Ring
DK05322/2004
Ashanti Vom Glatten Kiesel