2018Utställning

2018-07-08 Sv Kromfohrländerklubbens Officiella Rasspecial

2018-07-08 Sv Kromfohrländerklubbens Officiella Rasspecial Tånga Hed, Vårgårda Domare: Lisa Molin
CIB & NORD UCH, FI & ESt& LT & LV UCH , Multi V Dreamwishes Goliat: 1.a Vet kk, CK, 1.a BH, BIR
Dreamwishes Diezel: Excellent, 2.a Jun kk