Dreamwishes Stjärna

JWW-18, EUW-18, PL CH, NJK, W NL Dreamwishes Stjärna

Bästa Tik på The World dog show 2018 i Amsterdam, 4 x Holländska Cert, EuropaVinnare 2018 i Polen

SE41487/2017
EUW-18 JWW-18 PL CH
Dreamwishes Stjärna
SE37063/2014
Dreamwishes Nicholas
SE33668/2012
C.I.B. NO UCH NORDIC CH SE V-16 SE V-17 SE&DK UCH
Alobelin Cosmos
FI31936/09
Kipazin Just A Prank
FI25051/09
EE CH FI UCH
Andromeda
SE49339/2011
Dreamwishes Jackie
S48079/2005
NO UCH SE UCH
Kamtjatka’s Chester
S24856/2009
Dreamwishes Gretchen
SE59161/2010
SE UCH
Emilero’s Ally At Dreamwishes
VDHKROM063308
Bacchus Vom Estebusch
VDHKROM022600
Anjo Vom Burgkopf
VDHKROM032789
Beryll Von Der Hellen Lohe
DK22130/2007
Alabadoster’s Alba
VDHKROM012356
Axel Vom Wanderuper Ring
DK05322/2004
Ashanti Vom Glatten Kiesel